RebelBlue logo

No friction, no shine

 De organisatie wendbaar voor verandering?

RebelBlue gelooft dat organisatiedoelen steeds opnieuw behaald kunnen worden waar een cultuur is die persoonlijke ontwikkeling waardeert in een organisatie met bevlogenheid op alle niveaus en wendbaar is voor verandering.

De wendbaarheidsscan is gebaseerd op vele jarenlange leidinggevende ervaring met domeinkennis in software- en talentontwikkeling. Daar stopt het niet; RebelBlue biedt interim management en talentcoaching aan.

puzzle
 • Organisatie optimalisatie

 • Programma- / projectleider

 • IT development manager

 • Product Owner / Scrum master

zoom
 • in 3 stappen in-control

 • Bespaar op personeelsbeleid

 • Vermenigvuldig kennisdeling

 • Wendbaarheidsworkshops

 • Schaalbaarheid en wendbaarheid

brainstorm
 • Begeleiding in keuzes

 • Ontdek eigen verborgen talent

 • Maak juiste carrière keuzes

 • Kies je beste “zelf"

 RebelBlue Weerbaarheidsscan

In 3 stappen in-control

Het unieke concept van RebelBlue.
In een vaste doorlooptijd resultaat.
Stap één is een kennismaking en wordt gezamenlijk de scope bepaald. Stap twee is de analysefase. De scan kenmerkt zich vooral in een persoonlijke aanpak. Stap drie is het opleveren van het resultaat in een concreet rapport met handvatten om (weer) in-control te komen.

Bespaar op personeelsbeleid

Een organisatie is continu in beweging. Daarbij is “Human capital" waardevol. Medewerkers flexibel en breed in kunnen zetten. Als kennis de organisatie verlaat of ineens sterk moet groeien. Wordt expertise gezocht bij interne of externe oplossingen. En is dat wel nodig? Kan kennis gekweekt worden worden?
Biedt het vertrek een kans?

Vermenigvuldig kennisdeling

Een wendbare organisatie vraagt om ander vorm van aansturen. Creëren van kaders in plaats van regels. Stimuleren van kennis opbouwen. Individuele kennis als onderdeel van organisatie kennis.
Wordt de kennis tussen medewerkers goed overgedragen? Is communicatie optimaal? Zijn kennishouders teamspelers of individuen?
Hoe vermenigvuldigt kennis door te delen?

zoom

Flexibel of wendbaar?

Flexibiliteit is de mogelijkheid te kunnen veranderen in een dynamische omgeving met een reactieve, onvoorspelbare en operationele focus
Wendbaarheid geeft de mogelijkheid om tijdig, snel, efficiënt en effectief te zijn met een proactieve onderscheidende focus op de langetermijn. Veranderingen verdragen zonder verslechtering op prestaties.

Overzichtelijk duidelijk rapport

In één oogopslag zien hoe goed de organisatie scoort op (zes) vastgestelde KPI's.
Uit de scan komt een rapport met scores overzichtelijk weergegeven op het gebied van organisatiestructuur / -doelen, expertise / processen, personeelsbeleid, cultuur, innovatie en financieel.

Workshops

In het rapport worden concrete handvatten gegeven hoe de organisatie op korte en (semi) lange termijn vormgegeven moet worden om risico’s te beperken en doelen te bereiken.
RebelBlue ontwikkelt zes workshops om bewustwording en verandering effectief en duurzaam in te bedden in de organisatie.
Proactief en klaar voor een dynamische omgeving.

 Interim management

Wendbaarheidsspecialist

De RebelBlue wendbaarheidsscan geeft concrete handvatten om de organisatie wendbaar te maken op zes vlakken. Implementatie van verbeteringen, creëren van kaders, stimuleren van een kennisvijver en begeleiding naar een stevig fundament voor groei en efficiëntie.
In maximaal 100 dagen is het fundament gelegd. 

Project Management

Projecten met een vast omlijnd kader en doel moeten bijdragen aan de strategische invulling van de missie en visie van de organisatie.
Goede leiding in IT-gerelateerde projecten of projectoverstijgende programma’s om vernieuwing en verandering te realiseren. Focus op kwaliteit, binnen afgesproken tijd en budget het naar het verwachte resultaat.

Team manager

Succesvolle teams houden of weer succesvol maken waarbij medewerkers uitgedaagd en gemotiveerd zijn en plezier maken. Een goede balans in ontwikkeling, groei en tevredenheid.
Succesvolle teams leveren volgens verwachtingen of overtreffen verwachtingen in tijd, kwaliteit en resultaat.

puzzle

IT Development manager

Focus op ontwikkeling of het onderhouden van bestaande producten die bijdragen aan het algehele succes van de organisatie. De positie van innovatie wordt steeds belangrijker. Hiervoor moet een cultuur zijn waar verantwoordelijkheid gepakt wordt en bevlogenheid is om procesondersteunend succesvol zijn. Inzet van technologie, gezamenlijk grip op de organisatie.

Business Development

Human capital ondersteunt de organisatie en de organisatie die op haar beurt weer klanten ondersteunt. Het verdienmodel van de organisatie is vaak afhankelijk van het succes bij klanten. Het succes van de klant en de is afhankelijk van hoe efficiënt specialistische teams zijn georganiseerd. Door neerrzettenv an een organisatiestructuur met heldere kaders en juiste besluiten te nemen om succesvol te zijn en te blijven.

Agile / Scrum master

In de uitwerking van van strategische kaders naar operationele uitvoering, is een goede vertaling nodig. Kaders worden kleinere  onderdelen gezet om te om volgens afspraak op te leveren. Met de juiste leiding voor optimale samenwerking, het uitwerken van de het beoogde resultaat, prioriteren van de taken en de juiste besluiten nemen om tijdig en gecontroleerd te leveren. Met grip op de organisatie door een goede operationele planning.

 Talentontwikkeling

Loopbaan coaching

Simpele keuzes maken als in koffie of thee? Fundamentele keuzes in doe ik een opleiding, en/of ga ik me verbreden of verdiepen?
Of nog beter: Maak ik wel een keuze?
En wanneer zou ik het beste de keuze maken?
Passen de keuzes binnen je eigen normen en waarden? Vraag hulp in coaching. En vind (opnieuw) uit waar je goed in bent.

Ontdek verborgen talent

Misschien bewust of per toeval achter een talent gekomen? En dat is verder door de tijd heen verbeterd. Is dat je enige talent? Is er meer uit talent te halen? Er is nog meer zoveel leuks. Kan dat gecombineerd worden? Ontdek, kies en ga ervoor.

Motivatie & loyaliteit

Hoe staat het met de (werk)tevredenheid? Ontwikkelen, ontplooien met erkenning en waardering moet in verhouding staan tot de omstandigheden en beloning. Wat mag er een verwacht worden binnen de persoonlijke normen en waarden en die van de (werk)omgeving? Hoe kan je bevlogenheid terugkomen?

brainstorm

Keuzes maken

Zowel studenten als professionals twijfelen vaak over de toekomst: “is dit het nu..?”. Relatief op jonge leeftijd zijn carrièrekeuzes belangrijk. Doen wat je leuk vindt is vooral gebaseerd op waar je goed in bent. En dat is niet altijd even tastbaar. En waar je goed in bent kan gaan vervelen. Krijg begeleiding in de keuzeopties en blijf gemotiveerd..

De beste versie van jezelf

Van hobby je werk maken, is dat wel zo makkelijk? Een mens heeft veel talenten. Vaak is op één of een paar talenten de carrièrekeuze gemaakt. En naast de carrière zijn er hobby's. Zoals sporten, vrijwilligerswerk, reizen etc. Hierin hebben we sociale interacties. Hoe zijn deze talenten  van toepassing op carrièregebied?
(Her)ontdek jezelf en kies voor de beste versie van jezelf.

Regie over succes

Succes is een persoonlijke invulling en is voor iedereen anders. Het waardeoordeel geef je zelf. De één wil regelmaat met een stabiele rustige werkomgeving omdat de (privê) situatie daarom vraagt. De ander snel carrière wil maken, afwisseling hebben en een focus op financiele risico’s hebben. Zo zijn er meer wensen en varianten. Krijg begeleiding om weer de regie te nemen en te kiezen voor succes.

 Statistieken

148K

in € gemiddeld opgeleverd door succesvolle projecten

15

jaren internationale werkervaring

38

succesvolle projecten

19

mensen succesvol begeleidt in talentontwikkeling

3

keer gefaald in leveren van het juiste  projectresultaat

35K

koppen koffie gedronken

 Over mij

Joost_1200

Joost Klieverik

CEO / eigenaar

Een aanjager gekenmerkt door een scherpe analytische blik, een proactieve probleemoplossende aanpak, overtuigingskracht, een goed ontwikkelde omgevingssensitiviteit en een nuttig gevoel voor humor. Ik onderscheid me door op eigen wijze verantwoordelijkheid te nemen en doortastend te werk te gaan.

Zij gingen u al voor

Successen in de jarenlange opgebouwde kennis en ervaring bij onder meer
vwpon
UCARE4
betterbe
kpn ict
windesheim
zenith

“De inzet en vaardigheden van Joost hebben ervoor gezorgd dat het development team optimaal kon werken en groeien."

Job Wiegant, CEO - Cloudmazing

 Neem contact

Informatie

Over mijContact

Gegevens

Langelermaatweg 98
7553 JJ Hengelo

KVK: 78633710

BTW: NLxxxxxx
IBAN: NL xxxxxxxx
BIC: INGBNL2A